Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til helseministeren

Datert: 04.04.1997
Besvart: 09.04.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): Som kjent kan det forekomme at en person får stilt en diagnose som i ettertid viser seg å være feil. Det har framkommet i media at det, ifølge journalforskriften, er umulig for personen det gjelder å få slettet en slik feildiagnose.

Hva kan og vil statsråden gjøre, slik at det blir enklere å rette opp og slette feildiagnose i en journal?


Les hele debatten