Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kommunalministeren

Datert: 30.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Norske reglar for offentlege innkjøp er slik at staten er pålagt å kjøpe norsk, når norske varer kan konkurrere. For kommunesektoren derimot, ligg det føre berre rettleiande retningsliner frå Kommunenes Sentralforbund. Det fins fleire døme på at norske bedrifter ikkje har fått kontraktar, på trass av konkurransedyktighet.

Vil statsråden ta initiativ for å sikre at også kommunesektor kan gje norske bedrifter preferanse ved pris- og kvalitetslikhet?"


Les hele debatten