Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til samferdselsministeren

Datert: 04.04.1997
Besvart: 09.04.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): 1. og 2. påskedag vart det gitt beskjed om at rv 50 Aurland - Hol skulle haldast stengt, trass i at vegen var fysisk open og godt køyrande. Tusenvis av menneske måtte køyre lange omvegar og stille i fergekø opptil 6-7 timar i Lærdal og Gudvangen.

Kjenner statsråden ansvaret for dette?


Les hele debatten