Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kommunalministeren

Datert: 31.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Romsås bydelsutvalgs flertall (Høyre og Fremskrittspartiet) fattet 25. april 1991 vedtak om å innføre innvandringsstopp i bydelen. Henstilling ble sendt til innvandreretaten. Det samme flertall har vedtatt at ordningen med morsmålstrenere i barnehagene skal falle bort fra høsten 1991, og satt seg imot et forslag om å bemanne flyktningekontoret i bydelen tilstrekkelig.

Hva kan kommunalministeren gjøre for å hindre at en slik innvandrings- fiendtlig politikk utvikler seg i kommuner og bydeler?"


Les hele debatten