Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 31.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Visumplikten mellom Polen og Norge er opphevet, og kolonien av "turister" som søker inntektsbringende arbeid i Østfold har økt i størrelse. Samtidig som tusenvis av arbeidssøkende østfoldinger lever av arbeidsledig- hetstrygd og tiltaksmidler, jobber et stort antall polakker illegalt på grunn av manglende arbeidstillatelse.

Hva mener statsråden kan gjøres for å begrense denne typen illegalt arbeid?"


Les hele debatten