Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 31.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Asylsøkere som får avslag på søknad om asyl i Norge har rett til å anke avgjørelsen, men i praksis begrenses denne retten ved at frister for å forlate landet settes så korte, at søkeren har små muligheter til å få kontakt med tolk og advokat før fristens utløp. Det er eksempler på 2 timers utsendelsesfrist.

Vil statsråden sørge for at utsendelsesfrister ikke settes så korte at asyslsøkere i praksis fratas retten til å klage?"


Les hele debatten