Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til finansministeren

Datert: 04.04.1997
Besvart: 09.04.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): Den kraftige konsentrasjonen i finansmarkedet de siste årene med sammenslåingen av UNI og Storebrand, DnBs oppkjøp av Vital og nå den planlagte fusjonen mellom Kreditkassen og Storebrand, har ført til at de største institusjonene får betydelig markedsmakt. Norge har i dag et av Europas relativt sett mest konsentrerte finansmarkeder.

Ser finansministeren betenkeligheter ved denne utviklingen, og vil ikke kundene og de ansatte kunne bli skadelidende dersom vi får nok en sammenslåing innenfor dette markedet?


Les hele debatten