Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til miljøvernministeren

Datert: 30.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Det er nå fire år siden gruvene på Løkken ble nedlagt. Lite er gjort for å stroppe forurensningene av tungmetaller fra gruvene.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å få fortgang i arbeidet med å stoppe denne avrenningen?"


Les hele debatten