Spørretimespørsmål fra John S. Tveit (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 31.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

John S. Tveit (KrF)

Spørsmål

John S. Tveit (KrF): "En følge av Postverkets rasjonaliserings- og effektiveringsprosess er at mange postkontor nedlegges både i grissgrendte og sentrale strøk.

Kan statsråden opplyse hvilke kriterier som legges til grunn ved avgjørelse om nedlegging av postkontor, og om det er ens vurdering over hele landet?"


Les hele debatten