Spørretimespørsmål fra Ulf Guttormsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 31.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ulf Guttormsen (A)

Spørsmål

Ulf Guttormsen (A): "I media har det vært stilt spørsmål om departementet arbeider med informasjonsteknologi i opplæringen etter avviklingen av datasekretariatet.

Hvordan har departementet fulgt opp Stortingets vedtak, og hvordan ønsker statsråden å arbeide videre med dette sentrale området for utviklingen i vårt utdanningssystem?"


Les hele debatten