Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 30.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Krisesentra må for ein stor del basere seg på gratis og friviljug innsats. Dei slit hardt for å halde det gåande, mellom anna for di kommunane ikkje er pålagde å betale tilskot. Det går også alt for lang tid, frå dei statlege midlane vert løyvde, til krisesentra får dei utbetalte.

Korleis vil statsråden syte for betre ordningar, slik at dei som arbeider der ikkje gjev opp dette viktige arbeidet?"


Les hele debatten