Spørretimespørsmål fra Karin B. Theodorsen (SV) til utenriksministeren

Datert: 04.10.1991
Besvart: 09.10.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Karin B. Theodorsen (SV)

Spørsmål

Karin B. Theodorsen (SV): "Det kommer stadig nye opplysninger om lagring av atomavfall nær grensen til Sovjet og dumping av slikt avfall i Barentshavet.

Hva vil norske myndigheter gjøre for å få innsyn i disse forholdene?"


Les hele debatten