Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til fiskeriministeren

Datert: 02.10.1991
Besvart: 09.10.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Vil Fiskeridepartementet nå, etter at fiskebruket synes å være kommet forsvarlig i gang igjen, pålegge tråleren "T.O. Senior" å levere fangsten på Bugøynes i samsvar med konsesjonsvilkårene?"


Les hele debatten