Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 04.10.1991
Besvart: 09.10.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Representanter fra Kristelig Folkeparti fremmet 22. februar 1990 privat lovforslag om innføring av 0-promille i vegtrafikkloven. 11. juni 1990 vedtok Odelstinget å oversende forslaget til Regjeringen.

Når kan vi forvente sluttbehandling av forslaget?"


Les hele debatten