Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til finansministeren

Datert: 02.10.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Bilen er i vårt land ein viktig produksjonsfaktor og eit middel til å halde oppe spreidd busetjing og eit stort tal arbeidsplassar. Den stadige eldre bilparken fører til dårligere trafikktryggleik og unødig høge drivstoffmengder.

Kva vil statsråden gjera for å få snudd det rekordlåge nybilsalet?" (Trukket)


Les hele debatten