Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til forsvarsministeren

Datert: 03.10.1991
Besvart: 16.10.1991 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Forsvarets overkommando har motsatt seg at 42 lærere fra Estland skulle få bo i Marinens rekruttskole på Madlamoen under sitt 4 dagers besøk i Rogaland. Begrunnelsen var at man ikke ønsker å komme i noe konkurranseforhold til hotell- og restaurantnæringen.

Mener statsråden dette er en holdbar begrunnelse når man tar i betraktning at en baltisk månedslønn med dagens kurs ligger på omtrent 75 kr, og er statsråden enig i avgjørelsen?"


Les hele debatten