Spørretimespørsmål fra Peder I. Ramsrud (FrP) til landbruksministeren

Datert: 10.10.1991
Besvart: 16.10.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Peder I. Ramsrud (FrP)

Spørsmål

Peder I. Ramsrud (FrP): "En dyktig gardbruker i Hedalen i Valdres, Gudmund Stugaard, har søkt om å få kjøpe et småbruk som tilleggsjord til sin eiendom. Stugaards bud er på kr 610 000. Landbruksdepartementet har taksert verdien av eiendommen til maksimum kr 500 000. For denne summen får imidlertid ikke Stugaard kjøpe eiendommen.

Hva kan landbruksministeren gjøre for å løse denne floken?"


Les hele debatten