Spørretimespørsmål fra Eleonore Bjartveit (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 10.10.1991
Besvart: 16.10.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eleonore Bjartveit (KrF)

Spørsmål

Eleonore Bjartveit (KrF): "Økt sykkelbruk er verdifullt ledd i miljøkamp. Men mer sykkelbruk har gitt flere ulykker og ført til hyppige konfrontasjoner, ikke minst overfor eldre fotgjengere.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for å bekjempe dette, og for å skape trygghet i trafikken både for syklister og for fotgjengere?"


Les hele debatten