Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til sosialministeren

Datert: 10.10.1991
Besvart: 16.10.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "I en uttalelse fra Akershus fylkesting heter det at fylkeskommunen ikke vil være i stand til å oppfylle Sosialdepartementets forskrift om å behandle pasienter som har stått mer enn seks måneder på venteliste.

Hvordan vurderer sosialministeren uttalelsen fra Akershus fylkesting?"


Les hele debatten