Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til finansministeren

Datert: 10.10.1991
Besvart: 16.10.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): "I dag er investeringstilskudd fra Distriktenes Utbyggingsfond skatte- frie, mens samme tilskudd fra kommunale næringsfond er skattepliktige for mottaker. Siden kvinnelige bedriftsledere oftest investerer nøkternt vil mange av disse komme inn under de økonomiske rammer for næringsfondene. Den skattemessige forskjellsbehandlingen kan dermed bli en kjønnsmessig ulikhet.

Vil statsråden endre dette slik at det blir skattefritak også for investeringstilskudd fra næringsfond?"


Les hele debatten