Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til finansministeren

Datert: 11.10.1991
Besvart: 16.10.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "UNI Storebrands kjøp av aksjer i Skandia kan føre til en ny omstrukturering av det norske forsikringsmarkedet ved at Skandia må selge Vesta. Det vil føre til en ytterligere konsentrasjon i det norske forsikringsmarkedet og forsterke UNI Storebrands dominerende stilling.

Er departementet innstilt på å gi UNI Storebrand konsesjon på kjøp av en så stor eierandel i Skandia?"


Les hele debatten