Spørretimespørsmål fra Anne Aakervik (A) til justisministeren

Datert: 16.10.1991
Besvart: 23.10.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Anne Aakervik (A)

Spørsmål

Anne Aakervik (A): "Stovner politistasjon skulle etter planen tas i bruk primo desember i år. Intensjonen er å utføre politioppgavene i nært samarbeid med de respektive bydelsforvaltningene - med reduksjon av kriminaliteten og større trygghet for befolkningen i Groruddalen som mål.

Vil politistasjonen allerede fra åpningstidspunktet få en bemanning som gjør den i stand til å virke etter intensjonen?"


Les hele debatten