Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til barne- og familieministeren

Datert: 14.10.1991
Besvart: 23.10.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "I dag rammes ca. 200-230 000 barn av hjemmenes alkoholbruk.

Hvilke tiltak har statsråden planer om å iverksette for å bedre barns oppvekstmiljø sett i forhold til foreldrenes alkoholbruk?"


Les hele debatten