Spørretimespørsmål fra Jan Erik Fåne (FrP) til næringsministeren

Datert: 25.10.1991
Besvart: 30.10.1991 av næringsminister Ole Knapp

Jan Erik Fåne (FrP)

Spørsmål

Jan Erik Fåne (FrP): "Det Regjeringsoppnevnte næringslovutvalget, som ble opprettet for ett og et halvt år siden, har kommet med flere forslag til forenkling av lover og regler som berører næringslivet. Ingen av disse er enda fremmet for Stortinget.

Når kan Stortinget forvente at Regjeringen vil følge opp utvalgets forslag gjennom proposisjoner til Stortinget, og er dette et prioritert arbeid for statsråden?"


Les hele debatten