Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til landbruksministeren

Datert: 24.10.1991
Besvart: 30.10.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Sivilombudsmannen har ved flere anledninger påpekt at Landbruks- departementets lovanvendelse i forbindelse med praktisering av husdyrkonse- sjonsloven er utilfredsstillende. Departementet har ikke reagert på sivil- ombudsmannens brev. Nå har Landbruksdepartementet mottatt rettslig stevning fra en produsent for feil lovanvendelse. Spørsmålet har prinsipiell relevans til andre og tilsvarende saker.

Kan statsråden forklare departementets handlemåte?"


Les hele debatten