Spørretimespørsmål fra Jan Erik Fåne (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 25.10.1991
Besvart: 30.10.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Jan Erik Fåne (FrP)

Spørsmål

Jan Erik Fåne (FrP): "På spørsmål fra undertegnede i Stortingets spørretime 21. november 1990, ga miljøvernministeren uttrykk for at Miljøverndepartementet ville arbeide aktivt med sikte på å få frem modeller og systemer for miljørevisjon.

Hvor langt er dette arbeidet kommet i departementet, og når kan man forvente en avklaring på dette spørsmålet om miljørevisjon?"


Les hele debatten