Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til samferdselsministeren

Datert: 24.10.1991
Fremsatt av: Anders C. Sjaastad (H)
Besvart: 30.10.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Då Stortinget 18. desember 1990 slutta seg til å utgreie Gardermoen som ny hovudflyplass, var det ein klår føresetnad frå fleirtalet - også stadfesta av statsråden sjølv - at Stortinget skulle haldast løpande orientert om tekniske og økonomiske forhold på ulike trinn i planlegginga, og få vurdert trongen for utgreiing av andre hovudflyplassalternativ.

Kvifor har statsråden valt å oversjå dette?" (Tatt opp av Anders C. Sjaastad)


Les hele debatten