Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 17.10.1991
Besvart: 30.10.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Bemanningssituasjonen for prestestillingene i Finnmark er vanskeligere enn på lenge. Soknepreststillingen i Vardø er lyst ut seks ganger uten søkere. Kirken har også store vanskeligheter med å skaffe vikarer.

Vil statsråden på denne bakgrunn sørge for fortgang i arbeidet med å etablere et eget teologistudium i Tromsø?"


Les hele debatten