Spørretimespørsmål fra Per Rolf Sævik (KrF) til fiskeriministeren

Datert: 23.10.1991
Besvart: 20.11.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Per Rolf Sævik (KrF)

Spørsmål

Per Rolf Sævik (KrF): "Eg er kjend med at det arbeidast med omorganisering av lostenesta på Sunnmøre.

Kva kan fiskeriministeren gjere for at Runde losstasjon sin fortsatte eksistens vert sikra i denne prosessen?"


Les hele debatten