Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 29.10.1991
Besvart: 20.11.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Ringerike Møbel og Trevare A/S er pålagt nye rutiner av Statens forurensningstilsyn ved brenning av trevirke. Bedriften er påført betydelige kostnader selv om det betviles at pålegget innebærer en miljøforbedring. Ledelsen har tatt initiativ overfor det statlige tilsynet for å finne en løsning uten å nå frem.

Mener statsråden Statens forurensningstilsyn har en holdbar begrunnelse for sitt pålegg mot bedriften?"


Les hele debatten