Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til samferdselsministeren

Datert: 30.10.1991
Besvart: 20.11.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "I forbindelse med samordningen av militære og sivile flyruter fra Bardufoss har Samferdselsdepartementet uttalt at trafikken skal kanaliseres inn på eksisterende sivile ruter.

Betyr det at SAS uten reell konkurranse får monopol på denne fly- trafikken, og at også trafikk til Vestlandet blir kanalisert via Fornebu uavhengig av hva som er raskest og billigst reisevei?"


Les hele debatten