Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til landbruksministeren

Datert: 22.11.1991
Besvart: 27.11.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Norges åpningstilbud i GATT fastslår "frys" på 1988-nivå - inflasjonsjustert - og den direkte prisstøtte redusert med 20% innen 1996. Tilbudet setter ingen andre begrensninger for den produksjonsnøytrale støtten. I tillegg kommer Norges stemmeforklaring.

Har landbruksministeren denne forståelsen av Norges åpningstilbud i Uruguay-runden i GATT?"


Les hele debatten