Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 20.11.1991
Besvart: 27.11.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "På grunn av arbeidet med å avvikle de altfor lange soningskøene, soner i dag også "tyngre klientell" ved Ilseng arbeidskoloni som hoved- sakelig er beregnet for promilledømte. Det har vært store problemer med narkotika, alkohol og medikamenter ved kolonien.

Mener statsråden det er forsvarlig å blande disse kategorier sonings- dømte, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å rette på disse graverende forhold?"


Les hele debatten