Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 28.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "I nordområdet ligg det godt til rette for landbrukssamarbeid over landegrensene. Ein er kjend med at arbeid er i gang for å styrkje sam- haldet mellom russiske og norske samar.

Vil landbruksministeren og den norske stat støtte opp om og hjelpe fram samarbeidsprosjekt som vert etablerte mellom næringsutøvarar på tvers av landegrensene?"


Les hele debatten