Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til justisministeren

Datert: 25.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Ifølge Rogalands Avis 25. november 1991 skal sekkevis med hemmelige politirapporter fra Rogaland politikammer i forrige uke ha havnet på Fretex i Stavanger. Dokumentene inneholdt navn på forbrytere, anmeldere og ofre, og detaljer om mishandling, personnumre og opplysninger om narkomane og psykiatriske pasienter.

Anser statsråden dagens regelverk på området som godt nok, eller vil statsråden sette i verk tiltak for å forhindre at slikt gjentar seg?"


Les hele debatten