Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 27.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Ofre som har vært utsatt for seksuelle overgrep får ifølge regler om voldsoffererstatning innvilget fritt rettsråd i forbindelse med søknad om erstatning, uavhengig av inntekt. Denne praksis synes ikke å gjelde for dem som har vært utsatt for overgrep før 1975 og som derfor er henvist til å søke om billighetserstatning.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at også denne gruppa skal få fritt rettsråd uavhengig av inntekt?"


Les hele debatten