Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til fiskeriministeren

Datert: 29.11.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Eit nytt fiskefartøy bygd som såkalla "paragrafbåt" med størrelse like under konsesjonsgrensa for rekefiske har problem med å få gyldig farts- sertifikat. Problemet er dårleg stabilitet og dermed tvilsomme sjøegenskaper.

Korleis kan departementet hindra slike prosjekt gjennom regelverket og sjøfartsmyndighetene sin godkjenningsprosedyre?" (Trukket)


Les hele debatten