Spørretimespørsmål fra Sverre Mauritzen (H) til miljøvernministeren

Datert: 26.11.1991
Fremsatt av: John G. Bernander (H)
Besvart: 04.12.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Sverre Mauritzen (H)

Spørsmål

Sverre Mauritzen (H): "Hvilke konkrete tiltak vil miljøvernministeren sette i verk for å stanse KFK-utslipp fra kuldeanlegg og varmepumper, spesielt når det gjelder den varslede autorisasjonsordningen i kjølebransjen?" (Tatt opp av representanten John G. Bernander)


Les hele debatten