Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 29.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Ved den skriftlige eksamen i engelsk på ungdomsskolen holdes ofte også en lytteprøve. Denne er av varierende kvalitet, og setter elevene i en situasjon der avspillingsutstyr, klasseromskvalitet, egen hørselsevne etc., kan få stor betydning for resultatet.

Vil statsråden vurdere å fjerne lytteprøven fra skriftlig eksamen i engelsk?"


Les hele debatten