Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til barne- og familieministeren

Datert: 27.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av barne- og familieminister Grete Berget

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Kan statsråden framlegge en handlingsplan/opptrappingsplan hvor det tas hensyn til de edruskapspolitiske konsekvenser, som barn utsettes for i sine oppvekstmiljøer?"


Les hele debatten