Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 04.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Det er nå blitt kjent at det lekker ut 500 liter tungtvann fra reaktoren i Halden.

Medfører dette riktighet, er det i tilfelle en fare for miljøet og befolkningen, og hva kan eventuelt gjøres for å hindre dette?"


Les hele debatten