Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til forsvarsministeren

Datert: 05.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Ifølge NRK 4. desember 1991 har Forsvaret i øvingsøyemed avfyrt en torpedo i Tysfjorden. Dette har skjedd i et område hvor en vesentlig del av den norske vårgytende sildestamme oppholder seg. Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet var ikke varslet på forhånd.

Hvilke rutiner følger Forsvarets avdelinger i slike tilfeller, og hvilket ansvar har Forsvarsdepartementet for konsekvensene av en slik handling?"


Les hele debatten