Spørretimespørsmål fra Olav Lund (A) til justisministeren

Datert: 04.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Olav Lund (A)

Spørsmål

Olav Lund (A): "På grunn av endringer i sivilforsvarsloven har flere borettslag fått krav fra fylkesmannen i Hedmark om oppjustering av private tilfluktsrom. Krava går i første rekke på utbedring av eksisterende friskluftanlegg. Skal borettslaget oppfylle de krav som foreligger, vil øking av husleien være eneste mulighet. Dette synes de virker urettferdig når bygging og vedlikehold av tilfluktsrom må være en offentlig sak å løse.

Hva kan justisministeren gjøre for å løse denne og lignende saker?"


Les hele debatten