Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 06.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Ei pakistansk jente på 17 år ønsker å besøke sin bror som har bodd og jobba i Norge sia 1972. Hun blir nekta turistvisum "av innvandringspolitiske hensyn" fordi hun er fra Pakistan. Justisdepartementet tviler derfor på at hun vil forlate landet når besøksvisumet utløper.

Vil justisministeren ta initiativ for å gjøre det lettere for utlendinger som bor i Norge å ta imot besøk av familie fra heimlandet?"


Les hele debatten