Spørretimespørsmål fra Johan M. Nyland (A) til samferdselsministeren

Datert: 06.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Johan M. Nyland (A)

Spørsmål

Johan M. Nyland (A): "Vegdirektoratet har nylig gitt SINTEF i oppdrag å undersøke om salting øker trafikksikkerheten under norske forhold.

På denne bakgrunn og på bakgrunn av den store motstand det er fra trafikantenes side mot salting, særlig i Oppland og andre innlandsstrøk, vil det ikke være mest naturlig at Vegdirektoratet utsetter sitt pålegg til berørte vegsjefer om salting, inntil resultatet av undersøkelsen foreligger?"


Les hele debatten