Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til sosialministeren

Datert: 04.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Kommunen er pålagt å utøve kontroll med alle skjenkesteder i en kommune. Skjenkeavgiftene som blant annet skal dekke kontrollutgifter, tilfaller staten for de tilfeller der staten gir bevilling, men kommunene må dekke kontrollutgiftene også for disse.

Vil statsråden ta noe initiativ slik at kommunene får godtgjort de utgiftene de her blir pålagt?"


Les hele debatten