Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 05.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Etter reglane for betaling i institusjon kan kommunane trekkje opptil 85% av dei inntektene som ein klient har utover grunnbeløp og eit fribeløp. Det gjer at om lag alt av skattefritak i desember vert inndrege.

Kva kan gjerast for at også dei som bur på institusjon kan få litt meir å kjøpe for i julemånaden?"


Les hele debatten