Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til sosialministeren

Datert: 06.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Ifølge Nordlands Framtid 3. desember 1991 koster det Stokmarknes Sykehus 32 400 kroner pr. uke å dekke lønn til gynekolog. Dette er ett eksempel på at lokalsjukehus i distrikts-Norge blir påført store ekstra- omkostnader for å få dekt nødvendige spesialisttjenester.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å sikre nødvendige spesialisttjenester i distrikts-Norge uten at distriktene skal påføres slike ekstrakostnader?"


Les hele debatten