Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til finansministeren

Datert: 06.12.1991
Besvart: 11.12.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "I forbindelse med lønnet svangerskapspermisjon i staten foretas i dag en samlet avregning med Rikstrygdeverket for utbetalte fødselspenger. Denne ordningen fører til at det i mange tilfeller ikke benyttes vikarer ved svangerskapspermisjoner for statsansatte, og kan på sikt føre til at mannlige søkere foretrekkes.

Hva vil finansministeren gjøre med dette?"


Les hele debatten