Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til kommunalministeren

Datert: 05.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "I forbindelse med de økonomiske problemer Moelven Bolig A/S er kommet i, har Regjeringen varslet at Ringsaker kommune skal innlemmes i Distriktenes Utbyggingsfonds virkeområde.

Innebærer det at Regjeringen har endret de geografiske og nærings- messige kriterier for hvilke kommuner som skal legges inn under Distriktenes Utbyggingsfonds virkemiddelordninger?"


Les hele debatten